נגישות

חשוב! המפרט הינו מפרט כללי.
חובה להתייעץ עם המחלקה הטכנית של בי. ג'י. טכנולוגיות, לפני ביצוע העבודה.
יש להקפיד לעבוד בהתאם לתקנים הרלוונטים.

  הכנת תשתית  
1. יש לבצע חציבה באזורים בהם נראים פגמים וסדקים המעידים על תחילת קורוזיה בברזל הזיון.  
     
2. מסירים טיח פגום, מסלקים בטון מתפורר, סדוק, בטון שפניו נפגעו מריכוזי מלחים או תפרחות, ובטון עם קני חצץ, עד קבלת משטח בטון יציב.  
   
3. במקום בו קיימים סדקים עוברים ועמוקים בבטון מרחיבים את הסדק לרוחב 2 ס"מ ולעומק 3 ס"מ .  
     
4. מבצעים חציבה סביב מוטות הזיון שנפגעו מקורוזיה ברוחב של לפחות 10 ס"מ, וכן 10 ס"מ מכל צד מעבר לאזור בו נראית הקורוזיה.  
     
5. החציבה תיעשה בזהירות בפטיש מכני. באזורים רגישים היא תיעשה בעבודת ידיים בפטיש ואיזמל בהתאם להוראות המהנדס במקום.  
   
6. במידה ומוטות הזיון פגומים, חותכים המוטות הפגומים, ובמקומם מרכיבים מוטות חדשים בקוטר הקיים. חיתוך המוטות ייעשה במשור מכני מתאים, והמוטות החדשים ירותכו לקיימים ויעוגנו בבטון עם עוגנים מתאימים. בכל מקרה יורחקו המוטות 0.5 ס"מ לפחות מפני הבטון החצובים ובעובי הכיסוי לשפה החיצונית יהיה 2.5 ס"מ לפחות, אלא אם אושר אחרת ע"י המהנדס. באותה דרך יטופלו פרופילי פלדה.  
   
7. לאחר ביצוע עבודות החציבה, מנקים את מוטות הזיון ופרופילי הפלדה שנחשפו מחלודה קשקשית ורופפת. חלודה דקה וצמודה יכולה להישאר. ניתן להשתמש במברשת פלדה או בציוד חשמלי .  
     
8. מורחים שכבת מגן אנטי קורוזובי - בי. ג'י. ארמוסיל 340 ע"ג מוטות הזיון בשתי שכבות.  
     
  ביצוע עבודת השיקום  
1. מברישים פריימר על בסיס בי. ג'י. בונד 17 להדבקת בטון חדש לישן, על מוטות הזיון, פרופילי הפלדה וכל הבטונים הדורשים תיקון בעזרת מברשת קשה.  
   
2. מיישמים בי. ג'י. בטון רוק 330 מעל הפריימר ומהדקים היטב את התערובת לברזל הזיון ולתשתית הבטון בעובי 8 מ"מ לפחות ועד 50 מ"מ. שים לב שלא יוצרו בועות אוויר מסביב לברזל הזיון.  
   
3. כאשר נדרש לבנות שכבה עבה , ממתינים שעתיים בין שכבה לשכבה. על מנת לאפשר הדבקה טובה בין השכבות יש להותיר את פני הבטון גסים .  
   
4. מחליקים עם מאלג' את פני השיקום לקבלת פרט גימור מושלם.  
   
5. יישום ציפוי אוטם בעזרת בי. ג'י. פלקסיל 162  
   
6. מבטיחים אשפרה טובה למשך 3 ימים לפחות.  
   
7. ניתן להשתמש בבי. ג'י. ריפרקריט 305 כתחליף לבי. ג'י. בטון רוק 330 בשיקום בטונים.  
כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על פי מיטב הידע שברשותנו וניסיוננו הרב.
אולם כיוון שיישום העבודה אינו בשליטתנו, אחריות המפעל מוגבלת לטיב ואיכות המוצר בלבד.
על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולביצוע נאות של העבודה.

צור קשר

logo bg bond
בי.ג'י. (ישראל) טכנולוגיות בע"מ, קיבוץ בית גוברין, דואר נע לכיש דרום, 79370 //
טלפון: 08-6874236 / דוא”ל: info@b-gtech.com

כל הזכויות שמורות © בי.ג’י. בונד מוצרי גמר
logo ashtrum3