נגישות

ע العر en ру
חשוב! המפרט הינו מפרט כללי.
חובה להתייעץ עם המחלקה הטכנית של בי. ג'י. טכנולוגיות, לפני ביצוע העבודה.
יש להקפיד לעבוד בהתאם לתקנים הרלוונטים.


מפרט כללי לטיח חוץ צמנטי כתשתית להדבקת פסיפס, שפריץ, צבע וכדומה
מפרט זה מבוסס על ביצוע טיח חוץ כתשתית להדבקת הפסיפס, ומיועד לענות על דרישה לטיח חוץ רגיל בכל הרמות הנדרשות עפ"י תקן מספר: 1920 חלק 1


טיח רגיל על גבי תשתית בלוקים:
מפרט זה מבוסס על ביצוע טיח בעובי של כ- 15 מ"מ ומורכב משכבת הרבצה בעובי עד 6 מ"מ + שכבת טיח מיישר בעובי של כ- 10 מ"מ.

במקרה הצורך או אם קיימת דרישת מפרט כללי או אחר, ניתן לבצע שכבת יישור נוספת, אולם בכל מקרה עובי כל שכבה לא יעלה על 10 מ"מ. 


ביצוע שכבת הרבצה:
שכבת הרבצה: מלט וחול ביחס של 2.5:1

נוזל לערבוב בי. ג'י. בונד 2 בכמות של 10% ממשקל הצמנט.
עובי השכבה: לא יותר מ- 5-6 מ"מ מיושמת על גבי תשתית מורטבת היטב.

במקרה של טיח ע"ג בלוק איטונג, על ההרטבה להיות צפופה יותר ובסמוך לביצוע.

שכבת היישור:
השכבה תהיה ממלט וחול ביחס של 2:1

המלט יעורבב עם טיט מוכן.

המים להוספה יהיו בתוספת בי. ג'י. בונד 2 בכמות 10% ממשקל הצמנט. גמר השכבה יהיה חלק או מחוספס לפי דרישה.

אשפרה והדבקה:
אשפרה תבוצע כנדרש לפחות במשך 5 ימים. במשך היום הראשון מספר פעמים ובארבעת הימים הנוספים פעמיים ביום.

במקרה ושכבת היישור אינה מבוצעת למחרת ביצוע שכבת ההרבצה, יש לאשפר את ההרבצה עד 3 ימים פעמיים ביום או עד ביצוע השכבה המיישרת.

הדבקת הפסיפס או כל ציפוי אחר רק אחרי 7 ימים נוספים מגמר האשפרה או בתקופת חורף וגשמים עד לייבוש הטיח.

במקרה של הדבקות פסיפס או קרמיקה יש לבצע תפרי הרפייה ,פוגות וכדומה על פי הוראות התקן המתאים.

יחסי מלט חול מומלצים לטיח צמנט שחור בתוספת בי. ג'י בונד 2:
תערובת מלט חול בעובי עד 5 מ"מ, יחס של 1 מלט ו- 1.5 חול.
תערובת מלט חול בעובי עד 5 מ"מ, יחס של 1 מלט ו- 2 חול.
תערובת מלט חול בעובי עד 5 מ"מ, יחס של 1 מלט ו- 2.5 חול.
תערובת מלט חול בעובי עד 5 מ"מ, יחס של 1 מלט ו- 3 חול.
מעל 12 מ"מ לא מומלץ לבצע בשכבה אחת אלא בשתי שכבות של 7-8 מ"מ כל אחת.

בעבודות ביצוע טיח עם דרישות מיוחדות לחוזק ועובי ניתן לבצע עם תערובת של אגרגט מודרג כדלקמן:
לשכבה בעובי 1-2 מ"מ אגרגט בעובי 0-0.5 מ"מ.
לשכבה בעובי 2-5 מ"מ אגרגט בעובי 0-1 מ"מ.
לשכבה בעובי 5-15 מ"מ אגרגט בעובי 0-3 מ"מ
כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על פי מיטב הידע שברשותנו וניסיוננו הרב.
אולם כיוון שיישום העבודה אינו בשליטתנו, אחריות המפעל מוגבלת לטיב ואיכות המוצר בלבד.
על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולביצוע נאות של העבודה.

מוצרים נלווים טיח

צור קשר

logo bg bond
בי ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ , קיבוץ בית גוברין , דואר נע לכיש דרום, 79370 //
טלפון: 08-6874236 / דוא”ל: info@b-gtech.com

כל הזכויות שמורות © בי ג’י בונד מוצרי גמר
logo ashtrum3