נגישות

ע العر en ру
חשוב! המפרט הינו מפרט כללי.
חובה להתייעץ עם המחלקה הטכנית של בי. ג'י. טכנולוגיות, לפני ביצוע העבודה.
יש להקפיד לעבוד בהתאם לתקנים הרלוונטים.


מפרט לטיח אוטם לפני חיפוי אבן על קירות חוץ
המפרט מבוסס על הרבצה אוטמת על בסיס בי. ג'י. בונד 2, לאיטום קירות חוץ
וחיפוי רטוב עם טיט, רשת וקשירה.

מערכת טיח חוץ:
מבנה בטון יצוק או מבנה משולב בלוקים וחלקי בטון:

על גבי בטונים יצוקים יש לבצע שכבת חספוס כדלקמן:
תערובת יבשה של 1 מלט 2 חול זיפזיף + בי. ג'י. בונד 2 מדולל במים 1:1 שישמש כנוזל לערבוב התערובת.

יש לערבב לפי הצורך עד לקבלת תערובת המתאימה להתזת שפריץ מחוספס וגס.

יש לכוון את המכשיר לחורים גדולים אשר ישאירו שפריץ של כ-3 מ"מ לפחות. ליישם בהתזה. על קירות בלוקים אין צורך בשכבת החספוס.

יש לשטוף את תשתית הבטון ולדאוג להרטבה לפני היישום.

יש לאשפר את שכבת החספוס במשך יום, לפחות פעמיים- שלוש ביום. מומלץ לאשפר בריסוס ערפל עוד באותו היום בתנאי ונבדקה התייבשות השכבה.

שכבת טיח לאיטום הקיר:
שכבת הטיח תהיה בעובי 8-10 מ"מ. התערובת תהיה ממלט וחול ביחס של 1 מלט ו- 2.5 חול.
 
יש להוסיף אל התערובת בי. ג'י. בונד 2 בכמות של 5 ק"ג לשק מלט ( 10% ) ומים לפי הצורך.

הקירות יורטבו היטב לפני יישום השכבה.

השכבה תגורד לחספוס(ניתן לבצע גם טיח מותז).

אשפרה:
לשכבת הטיח יש לבצע אשפרה במשך 3 ימים. ביום הראשון יש לאשפר מספר פעמים ובשאר הימים יש לאשפר פעמיים ביום.

לאשפרה הראשונה בגמר הטיח חשיבות רבה ורצוי שתבוצע מוקדם בבוקר!

ביצוע החיפוי באבן או בשיש:
החיפוי יבוצע על פי הוראות היועץ או המתכנן. 
כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על פי מיטב הידע שברשותנו וניסיוננו הרב.
אולם כיוון שיישום העבודה אינו בשליטתנו, אחריות המפעל מוגבלת לטיב ואיכות המוצר בלבד.
על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולביצוע נאות של העבודה.

מוצרים נלווים טיח

צור קשר

logo bg bond
בי ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ , קיבוץ בית גוברין , דואר נע לכיש דרום, 79370 //
טלפון: 08-6874236 / דוא”ל: info@b-gtech.com

כל הזכויות שמורות © בי ג’י בונד מוצרי גמר
logo ashtrum3