נגישות

חשוב! המפרט הינו מפרט כללי.
חובה להתייעץ עם המחלקה הטכנית של בי. ג'י. טכנולוגיות, לפני ביצוע העבודה.
יש להקפיד לעבוד בהתאם לתקנים הרלוונטים.


מפרט להדבקת אריחי קרמיקה או שיש על גבי תשתית בטון


מפרט זה מיועד להדבקת אריחי קרמיקה, שיש, גרניט וכדומה על גבי תשתית בטון.
ליישום עם דבק המורכב ממוסף אקרילי בי.ג'י. 17 ודבק אריחים בי.ג'י. 40
שיטת ההדבקה הנה בשיטת שפכטל או בשיטה עבה. 

עובי שכבת ההדבקה:
3-5 מ"מ ויבוצע עם מלג' משונן, כאשר גודל השיניים מתאים לעובי 9 לאריחים עד עובי 10 מ"מ). X9 שכבת הדבק המיושמת. (שינון

הכנות מקדימות:
על האריחים להיות יבשים לחלוטין ונקיים מאבק, שאריות חיתוך, וכדומה.

השטח המיועד להדבקה יהיה חלק, מיושר ומפולס, כאשר הסטייה המקסימלית המותרת, לא תעלה על 0.1%
לכל מ"א בכל כיוון ( 1מ"מ לכל 1 מטר ולא יותר מ- 2-3 מ"מ בכל מקרה).

סימון תפרים:
במשטחים יתוכננו תפרים לפחות  4X4 מ' אופקי ואנכי. תפרים אלו ינוקו משאריות טיט לעומק המתאים. תפרי הרפיה אלו ימולאו
באלסטומר אטימה חד קומפוננטי מסוג בי.ג'י PU-40 יש למלא בכוחלה או ברובה בהתאם לרוחב התפר.


הוראות שימוש ויישום:
1. החומר יעורבב במיכל עם מערבל חשמלי במהירות סיבוב 400 סל"ד ועם מוט ערבול מתאים.

2. הכן תערובת הדבקה:
על ידי הוספת בי.ג'י. 40 למיכל ובו 15 אחוז של בי.ג'י. בונד 17 ו-15 אחוז מים. ערבב בעזרת מערבל חשמלי (במהירות 400 סל"ד ועם מוט ערבול מתאים), עד לקבלת תערובת הומוגנית וללא גושים. יש להמתין 5 דקות ולערבל שוב.
במידה והתערובת סמיכה מדי, ניתן להוסיף מים, עד לקבלת העבידות הרצויה.

3. ההדבקה:
יש למרוח בעזרת מלג' משונן שכבת דבק דקה על תחתית האריח או האבן. כמו כן למרוח שכבת דבק על הקטע המיועד
להדבקה, להצמיד את האריח למקומו וללחוץ עד להידוק סופי עם הכלים המתאימים. יש להקפיד ששכבת הדבק מאחורי האריח
תהיה מלאה לכל שטח האריח. ליצירת פוגות יש להשתמש במתאם מרווחים (ספייסר).

4. ניקוי:
יש לנקות מייד עם ספוג לח עודפי דבק על האריח, כאשר הדבק עדיין טרי. במקומות
המיועדים לתפרי הרפיה יש לעבור ולנקות את הפוגה לעומק המתאים (על מנת למנוע צורך
בחיתוך).

5. תכנון כמויות וזמנים:
כמות החומר שתוכננה להדבקה לא תעלה על כמות המספיקה ליישום בתוך 10-15 דק' (לפי הטמפ').
אין למרוח דבק על שטח גדול, אלא לכל אריח בנפרד, לפני יישומו. אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתגבש או להתקשות.

6. מישקי הרפיה:
ימולאו בבי.ג'י PU-40 לאחר שבוע מגמר עבודת ההדבקה (ולא לפני).

כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על פי מיטב הידע שברשותנו וניסיוננו הרב.
אולם כיוון שיישום העבודה אינו בשליטתנו, אחריות המפעל מוגבלת לטיב ואיכות המוצר בלבד.
על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולביצוע נאות של העבודה.

מוצרים נלווים הדבקה

צור קשר

logo bg bond
בי.ג'י. (ישראל) טכנולוגיות בע"מ, קיבוץ בית גוברין, דואר נע לכיש דרום, 79370 //
טלפון: 08-6874236 / דוא”ל: info@b-gtech.com

כל הזכויות שמורות © בי.ג’י. בונד מוצרי גמר
logo ashtrum3