נגישות

ע العر en ру
חשוב! המפרט הינו מפרט כללי.
חובה להתייעץ עם המחלקה הטכנית של בי. ג'י. טכנולוגיות, לפני ביצוע העבודה.
יש להקפיד לעבוד בהתאם לתקנים הרלוונטים.


הוראות ביצוע לאיטום אדניות יצוקות
יש לבצע רולקות בחיבורי מעקה ורצפה. הרולקות יהיו מתערובת מלט חול 1:2.5, בתוספת
בי.ג'י. בונד 2 מדולל במים 1:1.

לסגירת חורים, כיסים, חצץ וכדומה יש להשתמש בתערובת מלט חול 1:2.5 בתוספת בי.ג'י. בונד 2
מדולל במים 1:1.

יש לאשפר במשך יום עד יומיים מספר פעמים ביום. לאחר מכן יש להרטיב את השטח ולמרוח שתי 
שכבות בי. ג'י. פלקסיל 162 בכמות של 4 ק"ג/מ"ר על פי ההוראות שעל האריזה.

הוראות ביצוע לאיטום אדניות בנויות
יש לבצע רולקות כנ"ל.

יש ליישם טיח צמנטי בעובי כ-10 מ"מ עם תערובת כמפורט למעלה על דופן הבלוקים. רולקות
וטיח ניתן לבצע יחד כאשר הרולקה מבוצעת תחילה ולאחר מכן שכבת הטיח.

יש לאשפר במשך יום עד יומיים מספר פעמים ביום.

לאחר מכן יש להרטיב את השטח ולמרוח שתי שכבות בי. ג'י. פלקסיל 162 בכמות של 4 ק"ג/מ"ר על
פי ההוראות שעל האריזה.

איטום צנרת ומרזבים באדניות
כאשר קיימת בדפנות או ברצפת האדניות צנרת של מים, חשמל, וכדומה יש לאטום כמפורט:
יש לחצוב פאזה ברוחב ועומק של כ-1-1.5 ס"מ סביב הצינור או צלחת הקולטן.

יש לנקות את האדנית מאבק ולכלוך ולנקות את הצינור בבד ספוג טינר, עד לניקוי מוחלט משאריות
בטון וכדומה.

יש למרוח על דפנות הבטון, בזהירות רבה על מנת לא ללכלך את הצינור, פריימר מסוג
בי. ג'י.PU-40 .

יש למלא את המגרעת וסביב פתחי הניקוז במסטיק בי. ג'י. PU-40 לעטוף היטב את 
הצינור ולכסות אותו בחומר בעובי של כ 1- ס"מ.

איטום אדניות באורך העולה על 5 מטר אורך
באדניות יצוקות או משולבות שאורכן מעל 5 מ"א (בעיקר בגגות) מומלץ לבצע תפר עבודה:
יש לבצע חיתוך תפר דמה ברוחב 1 ס"מ ועומק 2 ס"מ, לנקות אותו וליישם פריימר
מסוג בי. ג'י. PU-40.

יש למלא את המגרעת במסטיק מסוג בי. ג'י . PU-40.

יש להדביק מסקינג טייפ ברוחב 3 ס"מ מעל המסטיק, להפרדה.

יש  ליישם בי.ג'י. פלקסיל 162 ורשת FIBER MASH ברוחב של כ-10- ס"מ.

לאחר מכן, להמשיך איטום האדנית ב-בי.ג'י. פלקסיל 162 על פי ההוראות שעל האריזה.
כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על פי מיטב הידע שברשותנו וניסיוננו הרב.
אולם כיוון שיישום העבודה אינו בשליטתנו, אחריות המפעל מוגבלת לטיב ואיכות המוצר בלבד.
על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולביצוע נאות של העבודה.

צור קשר

logo bg bond
בי ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ , קיבוץ בית גוברין , דואר נע לכיש דרום, 79370 //
טלפון: 08-6874236 / דוא”ל: info@b-gtech.com

כל הזכויות שמורות © בי ג’י בונד מוצרי גמר
logo ashtrum3