iwarenrues
home video
map mini home

נקודות מכירה

מוצרי בי ג’י בונד זמינים לרכישה בחנויות למוצרי בנין ובניה, מרכזים מסחריים ונקודות רכישה שונות בכל רחבי הארץ
eihut hasviva2

איכות הסביבה

אנו בבי ג'י טכנולוגיות מחויבים לקיים את דרישות החוק והתקנות הנוגעות לאיכות הסביבה ומאמינים כי יש לנקוט בגישה סביבתית

צור קשר

logo ashtrum2